Hlášení

27.6.2020 soukromá akce na hřišti v Sulíkově

11.7.2020 pořádá Sulíkovský větrník volejbalový turnaj

25.7. 2020 SDH Sulíkov pořádá pouťovou zábavu

1.8. 2020 pořádá Myslivecké sdružení tradiční Myslivecký večer

8.8. 2020 se koná na hřišti v Sulíkově nohejbalový turnaj

15.8.2020 pořádá spolek SYSTEM RSP sraz motorových veteránů

22.8.2020 se konají tradiční Jezdecké hry

29.8.2020 je na hřišti ve Vřesicích soukromá akce

5.9 2020 pořádá spolek SYSTEM RSP vinobraní

 

 

Provozní doba na obecním úřadě: každou středu od 18:30 - 19:30 hod

1) Poplatky za odvoz odpadu v roce 2020 - 500,- Kč/osobu, popř. objekt a poplatek  100,- Kč za každého psa,  se vybíraji do 30.4. Poplatky můžete hradit i na účet obce č. 1361534379/0800 , v.s. číslo popisné, zpráva pro příjemce Vaše jméno a účel platby.  Prosíme občany o sdělení elektronického kontaktu, popř. tel. čísla osob vlastnící rekreační objekty v obci. Upozornění na místní poplatky nebude zasíláno v papírové podobě, pouze elektronicky.

 2) Obecní úřad stále nabízí občanům službu zasílání krátkých SMS-hlášení. Služba je zdarma, je nutné vyplnit žádost o zasílání SMS - http://www.sulikov.cz/domains/sulikov.cz/index.php/obecni-urad/uredni-deska/category/5-formulare-a-tiskopisy a doručit na OÚ.

3) PEKÁRNY BLANSKO OZNAMUJÍ, ŽE BUDOU od 2.3. do Sulíkova zajíždět v pondělí a ve čtvrtek od 10h do 10:20 hod.

4) Spádová školka pro obec Sulíkov a pro Vřesice, je Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10,tel. 516 474 126. Je třeba tuto školku zkontaktovat a nahlásit, že dítě máte přijato do jiné školky. Jedná se především o povinnou docházku předškoláků.

 

Sběrný dvůr Letovice je znovu v provozu, občané zde můžou ukládat zdarma odpad, platí si jen stavební suť.

 

OZNÁMENÍ - Společnost VSP Group,a.s. ,Olešnice, oznamuje, že z důvodu změny vodního zákona , od 1.1.2020 přestává provádět vývoz odpadů z jímek a septiků na pozemky. Tuto službu bude provádět pouze těm zájemcům, kteří mají uzavřenu platnou smlouvu na likvidaci odpadů za septiků a jímek do čističky odpadních vod. Tuto smlouvu při objednání služby předloží k nahlédnutí.

Sdělujeme, že vývoz odpadů z jímek a septiků do čističky odpadních vod provádí po domluvě Vodárenská akciová společnost Boskovice,a.s., telefonní spojení : 516427270, 516427272.

 

 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332

 Nabízí:

  • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

  • broušení starých hrobů

  • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

  • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

  • dnes sleva až 30%

  • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

 

Z důvodu častých stížností upozorňujeme, že spalování rostlinných materiálů je možné jen každý čtvrtek. Každé pálení a zamořování obou obcí kouřem v jiných dnech je zakázáno. Porušování obecní vyhlášky s následnou pokutou bude řešit přestupková komise v Letovicích.

Zájemci o kurz cvičeni jógy, která se bude probíhat od října v dopoledních hodinách v zasedací místnosti OÚ v Sulíkově se mohou hlásit paní Zorce Ryšánkové na tel.: 608 468 478.

Z důvodu už několikáté stížnosti různých majitelů lesů v okolí Sulíkova na zakládání černých skládek připomínám, že veškerý odpad jde zdarma ukládat ve sběrném dvoře v Letovicích na Červeňáku - silnice směr Chlum, potom je velký ukazatel doleva na Sběrný dvůr. V dnešní době je největší barbarství vyvážet do lesa chemikálie, elektrospotřebiče nebo velkoobjemový odpad. V podstatě nikdo nestojí ani o hromady posečené trávy, kořenů a navezených větví v kterých jsme našli i plastové pytle. Prosíme všechny občany, v případě že uvidí podobné záškodníky aby je buď upozornili na možnost sběrného dvora nebo pořídili fotografii, videozáznam, popř. si zapsali značku vozu a tyto případy nahlásili na Obecní úřad, který zajistí další postup.