neděle 5 duben 2020

Hlášení

Všechny informace o situaci způsobené koronavirem jsou shrnuty do jedné složky - Na obecních stránkách rozklikněte na horní liště OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ DESKA a dále okno KORONAVIRUS. Nebo přímo přes tento odkaz.  http://www.sulikov.cz/domains/sulikov.cz/index.php/obecni-urad/uredni-deska/category/21-koronavirus?fbclid=IwAR2yDJpP9dHcZ36W7Esf-vozow0yrMpReEbmQ5MwUfg5rsGADEleM5wSMoo   Je tam vše z úřední desky, z kolonky hlášení a z facebooku.

 

 

Vzhledem k vyhlášené karanténě bude obecní úřad v Sulíkově omezen v provozu a prosíme občany, aby osobně na úřad nechodili a řešili vše telefonicky. Tel. 516462925 od 6:40 do 10:15 hod každý den. V případě platby za odvoz odpadu a za psa budeme přijímat jen bezhotovostní platbu po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Tímto prodlužujeme dobu úhrady poplatků z 31.3. do 30.4. pro občany, kteří platit bezhotovostně nemohou.

 

Obec Sulíkov vzhledem k doporučení omezení návštěv veřejných míst nabízí starším osobám zajištění nákupu potravin, drogerie nebo léků, popřípadě jiné služby dle dohody. V případě zájmu kontaktujte místostarostu obce Radka Hanskuta na telefonním čísle 721 101 186 nebo pište na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Omezení volného pohybu osob:

• platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00

• nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení

• zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích

• zakázána není účast na pohřbu

• omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči

 

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

 

Všechny informace o koronaviru a týkající se i nutných opatření a vyhlášení nouzového stavu najdete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ Kdo nemá přístup na internet, doporučujeme sledovat dění v rádiu nebo televizi.

 

Vyhlášení nouzového stavu pro území ČR

69 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou: ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Provozní doba na obecním úřadě: každý den od 6:30 do 10:15 hod

1) Poplatky za odvoz odpadu v roce 2020 - 500,- Kč/osobu, popř. objekt a poplatek  100,- Kč za každého psa,  se vybíraji do 30.4. Poplatky můžete hradit i na účet obce č. 1361534379/0800 , v.s. číslo popisné, zpráva pro příjemce Vaše jméno a účel platby.  Prosíme občany o sdělení elektronického kontaktu, popř. tel. čísla osob vlastnící rekreační objekty v obci. Upozornění na místní poplatky nebude zasíláno v papírové podobě, pouze elektronicky.

 2) Obecní úřad stále nabízí občanům službu zasílání krátkých SMS-hlášení. Služba je zdarma, je nutné vyplnit žádost o zasílání SMS - http://www.sulikov.cz/domains/sulikov.cz/index.php/obecni-urad/uredni-deska/category/5-formulare-a-tiskopisy a doručit na OÚ.

3) PEKÁRNY BLANSKO OZNAMUJÍ, ŽE BUDOU od 2.3. do Sulíkova zajíždět v pondělí a ve čtvrtek od 10h do 10:20 hod.

4) Spádová školka pro obec Sulíkov a pro Vřesice, je Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10,tel. 516 474 126. Je třeba tuto školku zkontaktovat a nahlásit, že dítě máte přijato do jiné školky. Jedná se především o povinnou docházku předškoláků.

 

Sběrný dvůr Letovice je znovu v provozu, občané zde můžou ukládat zdarma odpad, platí si jen stavební suť.

 

OZNÁMENÍ - Společnost VSP Group,a.s. ,Olešnice, oznamuje, že z důvodu změny vodního zákona , od 1.1.2020 přestává provádět vývoz odpadů z jímek a septiků na pozemky. Tuto službu bude provádět pouze těm zájemcům, kteří mají uzavřenu platnou smlouvu na likvidaci odpadů za septiků a jímek do čističky odpadních vod. Tuto smlouvu při objednání služby předloží k nahlédnutí.

Sdělujeme, že vývoz odpadů z jímek a septiků do čističky odpadních vod provádí po domluvě Vodárenská akciová společnost Boskovice,a.s., telefonní spojení : 516427270, 516427272.

 

 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332

 Nabízí:

  • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

  • broušení starých hrobů

  • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

  • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

  • dnes sleva až 30%

  • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

 

Z důvodu častých stížností upozorňujeme, že spalování rostlinných materiálů je možné jen každý čtvrtek. Každé pálení a zamořování obou obcí kouřem v jiných dnech je zakázáno. Porušování obecní vyhlášky s následnou pokutou bude řešit přestupková komise v Letovicích.

Zájemci o kurz cvičeni jógy, která se bude probíhat od října v dopoledních hodinách v zasedací místnosti OÚ v Sulíkově se mohou hlásit paní Zorce Ryšánkové na tel.: 608 468 478.

Z důvodu už několikáté stížnosti různých majitelů lesů v okolí Sulíkova na zakládání černých skládek připomínám, že veškerý odpad jde zdarma ukládat ve sběrném dvoře v Letovicích na Červeňáku - silnice směr Chlum, potom je velký ukazatel doleva na Sběrný dvůr. V dnešní době je největší barbarství vyvážet do lesa chemikálie, elektrospotřebiče nebo velkoobjemový odpad. V podstatě nikdo nestojí ani o hromady posečené trávy, kořenů a navezených větví v kterých jsme našli i plastové pytle. Prosíme všechny občany, v případě že uvidí podobné záškodníky aby je buď upozornili na možnost sběrného dvora nebo pořídili fotografii, videozáznam, popř. si zapsali značku vozu a tyto případy nahlásili na Obecní úřad, který zajistí další postup.

     Obce Sulikov - Vřesice

                    Znak transparent

Kontaktní údaje:

Obec Sulikov
Sulíkov 37, 679 62 Křetín

e-mail.: ou.sulikov@seznam.cz 

Úřední hodiny: středa 18:30 - 20:00 hod

Pokladna otevřena
Po - Pá od 6:30 do 10:15 hod
Telefonní čísla:.
Obecního úřadu: 516 462 925
Starostka: 777 290 172

ID datové schránky: 4hna2ie
Bankovní spojení:
ČS 1361534379/0800                                           

IČ: 00281018
DIČ: CZ00281018, obec není plátcem DPH