úterý 25 únor 2020

Úvodní stránka

Hlášení

Provozní doba na obecním úřadě: každý den od 6:30 do 10:15 hod

1) Poplatky za odvoz odpadu v roce 2020 - 500,- Kč/osobu, popř. objekt a poplatek  100,- Kč za každého psa,  se vybíraji do 31.3. Poplatky můžete hradit i na účet obce č. 1361534379/0800 , v.s. číslo popisné, zpráva pro příjemce Vaše jméno a účel platby.  Prosíme občany o sdělení elektronického kontaktu, popř. tel. čísla osob vlastnící rekreační objekty v obci. Upozornění na místní poplatky nebude zasíláno v papírové podobě, pouze elektronicky.

 2) Obecní úřad stále nabízí občanům službu zasílání krátkých SMS-hlášení. Služba je zdarma, je nutné vyplnit žádost o zasílání SMS - http://www.sulikov.cz/domains/sulikov.cz/index.php/obecni-urad/uredni-deska/category/5-formulare-a-tiskopisy a doručit na OÚ.

3) PEKÁRNY BLANSKO OZNAMUJÍ, ŽE BUDOU od 2.3. do Sulíkova zajíždět v pondělí a ve čtvrtek od 10h do 10:20 hod.

4) Spádová školka pro obec Sulíkov a pro Vřesice, je Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10,tel. 516 474 126. Je třeba tuto školku zkontaktovat a nahlásit, že dítě máte přijato do jiné školky. Jedná se především o povinnou docházku předškoláků.

 

22.2.2020 zve Spolek Na/moll Olešnice všechny občany na Babský bál do Olešnice. Vystoupí tam Josef Zíma, hraje M A Band. Odjezd autobusem od Hukovny v 17:25 hod. Odjezd domů je ve 23 hod od KD. 

 

Sběrný dvůr Letovice je znovu v provozu, občané zde můžou ukládat zdarma odpad, platí si jen stavební suť.

V nejbližší době budou v obou obcích umístěny nádoby na sběr použitých jedlých olejů a jedlých tuků (240l zelené popelnice). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění.

 

OZNÁMENÍ - Společnost VSP Group,a.s. ,Olešnice, oznamuje, že z důvodu změny vodního zákona , od 1.1.2020 přestává provádět vývoz odpadů z jímek a septiků na pozemky. Tuto službu bude provádět pouze těm zájemcům, kteří mají uzavřenu platnou smlouvu na likvidaci odpadů za septiků a jímek do čističky odpadních vod. Tuto smlouvu při objednání služby předloží k nahlédnutí.

Sdělujeme, že vývoz odpadů z jímek a septiků do čističky odpadních vod provádí po domluvě Vodárenská akciová společnost Boskovice,a.s., telefonní spojení : 516427270, 516427272.

 

 Pohostinství Vranová nabízí pracovní místa kuchaře, servírky, řidiče na rozvoz meníček a pomocnou sílu do kuchyně. Informace na tel.: 602 244 620.

 

 Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332

 Nabízí:

  • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení

  • broušení starých hrobů

  • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování

  • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu

  • dnes sleva až 30%

  • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

 

Z důvodu častých stížností upozorňujeme, že spalování rostlinných materiálů je možné jen každý čtvrtek. Každé pálení a zamořování obou obcí kouřem v jiných dnech je zakázáno. Porušování obecní vyhlášky s následnou pokutou bude řešit přestupková komise v Letovicích.

Zájemci o kurz cvičeni jógy, která se bude probíhat od října v dopoledních hodinách v zasedací místnosti OÚ v Sulíkově se mohou hlásit paní Zorce Ryšánkové na tel.: 608 468 478.

Z důvodu už několikáté stížnosti různých majitelů lesů v okolí Sulíkova na zakládání černých skládek připomínám, že veškerý odpad jde zdarma ukládat ve sběrném dvoře v Letovicích na Červeňáku - silnice směr Chlum, potom je velký ukazatel doleva na Sběrný dvůr. V dnešní době je největší barbarství vyvážet do lesa chemikálie, elektrospotřebiče nebo velkoobjemový odpad. V podstatě nikdo nestojí ani o hromady posečené trávy, kořenů a navezených větví v kterých jsme našli i plastové pytle. Prosíme všechny občany, v případě že uvidí podobné záškodníky aby je buď upozornili na možnost sběrného dvora nebo pořídili fotografii, videozáznam, popř. si zapsali značku vozu a tyto případy nahlásili na Obecní úřad, který zajistí další postup.

     Obce Sulikov - Vřesice

                    Znak transparent

Kontaktní údaje:

Obec Sulikov
Sulíkov 37, 679 62 Křetín

e-mail.: ou.sulikov@seznam.cz 

Úřední hodiny: středa 18:30 - 20:00 hod

Pokladna otevřena
Po - Pá od 6:30 do 10:15 hod
Telefonní čísla:.
Obecního úřadu: 516 462 925
Starostka: 777 290 172

ID datové schránky: 4hna2ie
Bankovní spojení:
ČS 1361534379/0800                                           

IČ: 00281018
DIČ: CZ00281018, obec není plátcem DPH  

Úřední deska